Drogi wewnętrzne w zakładzie pracy
1

września

Drogi wewnętrzne w zakładzie pracy

Zakład pracy powinien funkcjonować prawidłowo. Na jego obszarze przeważnie mamy do czynienia z tak zwanym transportem wewnętrznym, a tym samym również ze specjalnymi drogami ruchu pieszego. Pracownikom trzeba zatem zapewnić bezpieczne warunki nie tylko na samym stanowisku pracy, ale i podczas przemieszczania się. Jeśli nie zadba się o to, można liczyć się z naprawdę poważnymi konsekwencjami z tego powodu. Urazy mogą przy tym odnieść także osoby przypadkowe.

W pierwszej kolejności należy zająć się więc tymi pracami, które pomogą nam w ustaleniu wymiarów dróg oraz przejść. Muszą być one optymalne dla potencjalnej liczby użytkowników, oczekuje się jednak od nich również dostosowania do wielkości urządzeń, które będą się poruszać po takich przejściach i drogach. Pojazdy mechaniczne powinny po takich miejscach poruszać się bezpiecznie nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla samych pracowników. Wspomniane drogi muszą być także w odpowiedni sposób oznakowane. Najlepiej, jeśli wykorzystuje się w tym przypadku znaki drogowe pionowe. Są one w stanie informować nie tylko o ostrzeżeniach, ale również o nakazach oraz zakazach. Mają do spełnienie funkcje informacyjne. Innym dodatkowym rozwiązaniem jest sygnalizacja – dźwiękowa lub świetlna.